Guidade visningar 2017

Storkprojektet har fyra hägn runt om i Skåne. Allmänheten är välkommen att besöka samtliga hägn när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker, men även Karups Nygård är ett väl inarbetat utflyktsmål. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden.

Vill du boka en guidning? Kontakta Paul Wiberg: paulwiberg@hotmail.com