Guidade visningar 2018

Guidade visningar 2018

 

Storkprojektet har fyra hägn runt om i Skåne. Allmänheten är välkommen att besöka samtliga hägn när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontaktar du paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660