Kontakt

Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne med stöd av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). Tillsammans bildar föreningarna en ledningsgrupp med tre representanter vardera. Grunden för projektets verksamhet utgörs av ett stort antal volontärer vars arbete leds och samordnas av två anställda projektledare och ett arbetsutskott. För allmänna frågor om projektet kontakta någon av våra projektledare. Vill du boka en guidning eller komma i kontakt med någon av föreningarna se övriga kontakter nedan.

Petter Albinson, projektledare

Mob: 0709-98 02 25
E-post: stork@storkprojektet.se

Paul Wiberg (guidningar)

Mob: 0705-28 26 60
E-post: paulwiberg@hotmail.com
Observera att vi främst tar emot grupper vid hägnet i Fulltofta.

Ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne och ledningsgruppen Linda Birkedal

Mob: 0705-30 36 86
E-post: linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se

Ordförande Skånes Ornitologiska Förening Staffan Åkeby

Mob: 0705-55 30 65
Epost: staffan@akeby.nu

Postadress:

Storkprojektet
Naturskyddsföreningen i Skåne
Nils Bjelkegatan 4B
221 20 Lund