Volontär

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.

Bilderna visar några av Storkprojektets volontärer. Ringmärkning av storkar i Hemmestorps Mölla, matning av storkungar i Fulltofta, samt en del av gänget som deltog under återuppbyggandet av hägnet i Fulltofta, som rasade under snöns härjningar i november 2015.

Uppdragen ser olika ut.

Varje dag ska storkarna i hägnen få mat och vatten. Foder behöver transporteras. Dessa sysslor engagerar flest, men det finns en lång rad andra saker man kan göra som volontär. Har du kanske en kompetens vi saknar? Egna idéer? Tveka inte att kontakta oss! info@storkprojektet.se